Maatregelen Coronavirus / COVID-19

Naar aanleiding van de forse maatregelen die in verband met de uitbraak van het Coronavirus zijn afgekondigd, hebben wij als kantoor de volgende maatregelen getroffen, om uw zaak veilig en verantwoord te laten doorgaan:

 1. Komt u voor het passeren van alleen een hypotheekakte, dan bent u of alleen of met zijn tweeën. De notaris zal de akte voorlezen met gepaste afstand. Ter extra bescherming van u en de notaris, verzoeken wij uw eigen pen mee te brengen voor de ondertekening van de akte. Indien u geen pen heeft meegebracht zullen wij u een pen geven. Er worden geen handen geschud en voor de zekerheid ook geen koffie en thee geschonken. Uw bezoek beperkt zich puur alleen tot het lezen en bespreken van de akte, eventuele vragen en het zetten van uw handtekening.
 2. Komt u voor de koop/verkoop van een woning, dan vragen wij uw begrip voor het volgende:
  Alleen diegenen die genoemd worden in de akte, mogen aanwezig zijn bij de ondertekening van de akte.
  Makelaars, adviseurs, kinderen en anderen die normaliter welkom zijn bij op zich vaak een heuglijk moment, zijn vanwege deze uitbraak niet welkom. Hoe minder mensen bij elkaar, hoe veiliger wij het voor u kunnen houden. Na het voorlezen van de leveringsakte, blijven de kopers zitten voor de eventuele hypotheekakte. Zie hiervoor punt 1.
 3. Komt u voor het tekenen van een testament/levenstestament of een andere akte, dan is alleen die persoon aanwezig die de akte gaat ondertekenen.
 4. Voor alle andere zaken waarvoor u een bezoek brengt, vragen wij u vooraf contact op te nemen met ons kantoor. Komt u alstublieft niet onaangekondigd bij ons langs, wij gaan terughoudend om met onaangekondigd bezoek dat niet op afspraak is.
 5. Wij desinfecteren onze handen voortdurend; wij vragen u dit ook te doen. Op ons kantoor zijn desinfectiemiddelen aanwezig.

Het is ons streven om alle zaken te laten doorgaan die in de agenda staan. Alle besprekingen die staan gepland kunnen doorgang vinden, onder voorbehoud dat de notaris ter plekke kan bepalen of hij twijfelt aan uw eventuele klachten en het daardoor noodzakelijk acht om uw afspraak te verplaatsen.
Ook kunnen we kijken of telefonisch overleg mogelijk is en kunnen de akten waar dat mogelijk is ook door middel van volmacht worden getekend (zodat fysiek contact tot een minimum wordt beperkt).

SAMENGEVAT:

 • Er zitten niet meer mensen bij het passeren van de akte dan die personen die de akte gaan ondertekenen
 • Er is een grotere afstand tussen de notaris en cliënten
 • Er wordt gebruik gemaakt van eigen of ongebruikte pennen om de akte te tekenen
 • Er wordt geen koffie of thee geschonken
 • Er wordt bij voorkeur geen gebruik gemaakt van de wachtruimte
 • Heeft u verschijnselen van hoesten, niezen, keelpijn of koorts dan verzoeken wij u om ons kantoor niet te bezoeken. We zullen met u een gepaste oplossing zoeken om de akte te passeren.
  Ook als u uit een risicogebied komt en u ervaart lichte verschijnselen verzoeken wij u uw vragen telefonisch, per e-mail of schriftelijk te stellen.
   

Wij verwachten met deze serie maatregelen ervoor te kunnen zorgen dat uw zaak veilig doorgang kan vinden.

Behoudens strengere maatregelen die mogelijk in de nabije toekomst nog zullen worden afgekondigd, blijft ons kantoor geopend en zijn wij u verder gewoon van dienst met inachtneming van bovenvermelde maatregelen.